top

Iskolai beíratkozás 2022.

HIRDETMÉNY Iskolai jelentkezésre, beíratásra A SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5094 TISZAJENŐ, SZÉCHÉNYI ÚT 28.; OM AZONOSÍTÓ: 201 669) A 2022/2023. TANÉVRE TÖRTÉNŐ ISKOLAI JELENTKEZÉS ÉS BEÍRATÁS KAPCSÁN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT SZÜLŐKET: AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS IDEJE:2022. ÁPRILIS 21-22., 08.00 óra és 17.00 óra között HELYE: 5094 TISZAJENŐ, SZÉCHÉNYI ÚT…

Hírek

Óvodai beiratkozást 2022.

HIRDETMÉNY Óvodai jelentkezésre, beíratásra A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda „Jó Pásztor” Tagóvodája ( 5094 Tiszajenő, Köztársaság u. 2. OM azonosító: 201669)  A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEÍRATÁS KAPCSÁN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT SZÜLŐKET: AZ ÓVODÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS IDEJE 2022. április 20 – 21.  8.00 – 16.00 óra…

Hírek

Településrendezési Terv

TÁJÉKOZTATÓ  Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Tiszajenő Község Önkormányzata elkészítteti Tiszajenő Község Településrendezési Tervét. Megtekinthető:  https://tiszajeno.hu/page/telepuelesrendezesi-terv Az egyeztetési dokumentációval kapcsolatosan Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében  Tiszajenő…

Hírek

Közlemény

Közlemény a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól. A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben -bizonyos kivételekkel,…

Hírek

F E L H Í V Á S

Az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek  és családjaik támogatására Az Emberi  Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervet adott ki az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatásával kapcsolatosan. Az intézkedési terv szerint szükséges felmérni, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul,…

Hírek