top

Településrendezési terv

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Tiszajenő Község Önkormányzata elkészítteti Tiszajenő Község Településrendezési Tervét.

Az egyeztetési dokumentációval kapcsolatosan Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében  Tiszajenő község közigazgatási területének belterületén,  illetve külterületén történő településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészeken a lakosság, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint a községben működő, elismert egyház észrevételt, véleményt tehet.

A véleménynyilvánítás határideje 15 nap: 2021. április 19. – 2021. május 5.-ig

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott határidőben kizárólag a tervdokumentációval kapcsolatban Tiszajenő Község Polgármesteréhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással és aláírással ellátott véleményben lehet.

A véleményeket elektronikus úton az info@tiszajeno.hu email címre, postai úton az 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. postai címre lehet benyújtani.

Tiszajenő, 2021. április 14.

 Tisztelettel

Virág József

polgármester

Helyi építési szabályzat

SZ_1_közigterület_javított

SZ_2_belterulet

Szakterv 1

Szakterv 2

Szakterv 3

Szakterv 4

Szakterv 5

Szakterv 6

TSZ_1_közigterület