top

Szerző: admin

FELHÍVÁS – BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szabályozza a bölcsődei ellátás rendszerét.  A bölcsőde szervezetileg működhet önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként, bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézményeként, többcélú…

Hírek