top

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Postai cím: ua.

Tel.: 56/434-550 

Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu

Honlap: www.tiszajeno.hu Ügyfélszolgálat: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Vezető: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Székhely: 1 fő jegyző

                 6 fő köztisztviselő

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Vezsenyi Kirendeltsége

Vezető: Balláné Berecz Enikő aljegyző

                  1 fő aljegyző

                  4fő köztisztviselő

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Tiszavárkonyi Kirendeltsége

Vezető: Szentesiné Demény Erika kirendeltségvezető

                  1 fő kirendeltségvezető

                  3 fő köztisztviselő

A szervezeti egység feladatait a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e és Ügyrendje tartalmazza

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Telefon: 56/434-550.

Postacím: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu

Tiszajenő Község Polgármestere: Virág József

Tiszajenő Község alpolgármestere: Csíkos  Tamás

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Telefon: 56/434-550.

Postacím: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu


Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Vezsenyi Kirendeltsége

Balláné Berecz Enikő aljegyző

Telefon: 56/459-021.

Telefax: 56/459-022.

Postacím: 5093 Vezseny, Templom utca 1.

Elektronikus levélcím: info@vezseny.hu


Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Tiszavárkonyi Kirendeltsége

Szentesiné Demény Erika kirendeltségvezető

Telefon: 56/436-036.

Postacím: 5092 Tiszavárkony,Endre király út 37.

Elektronikus levélcím: titkarsag@tiszavarkony.hu


Ügyfélfogadás rendje:

 Székhely:

H: 8,00-12,00 13,00 – 16,00

K: 8,00 – 12,00 13,00-16,00

Sz: nincs ügyfélfogadás

Cs: 8,00-12,00 13,00 – 16,00

P: nincs ügyfélfogadás

Vezsenyi Kirendeltség:

H: 8,00-12,00 13,00 – 16,00

K:  8,00-12,00 13,00-  16,00

Sz: nincs ügyfélfogadás

Cs: 8,00 – 12,00 13,00-16,00

P: 8,00-12,00.

Tiszavárkonyi Kirendeltség:

H:  7,30 – 16,00

K:  nincs ügyfélfogadás

Sz: 7,30 – 15,30

Cs:12,30 – 17,00

P: 7,30 – 12,30

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Tiszajenő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete:

Virág József                    polgármester

Csíkos Tamás                 alpolgármester

Id. Horthy Csaba             képviselő

Polgár Lajos                    képviselő

Sulyok István                  képviselő

Leel-Őssy György           képviselő

Terjéki Pálné                   képviselő

Ügyrendi és Szociális Bizottság:

Id. Horthy Csaba bizottság elnöke

Leel-Őssy György bizottság tagja

Polgár Lajos bizottság tagja

Polgárné Tóth Erzsébet bizottság nem képviselő tagja

Madariné Medveczki Ágnes bizottság nem képviselő tagja

Elérhetőség: 56/434-550

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Tiszajenő Önkormányzata: Vetikom Nonprofit Kft

5093 Vezseny, Templom utca 1. tel.: 56/459-021

Tevékenységi köre: Hulladék gyűjtés, szállítás

Képviselő neve: Kerékgyártó Csilla

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Tiszajenő Községi Önkormányzat által alapított Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Alapító határozat: 124/2012.(XII.20.) Kt.sz.határozat

Alapító okirat

Vezető: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Telefon: 505-909

Ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 2.

Ügyfélfogadás rendje:

H:8,00-18,00

Sz:8,00-16,00

                                    Cs:13,00-16,00                                    

P: 8,00 – 12,00