top

TÁJÉKOZTATÓ

A földhivatalok által végzett parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről


Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala ezúton is tájékoztatja az ingatlan tulajdonosokat, kezelőket, illetve a termőföldek használóit, valamint minden további érintettet, hogy a fenti kötelezettség betartásának ellenőrzését a területileg illetékes járási hivatalok járási földhivatalai 2013. július hónapban Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek külterületén (beleértve a zártkerti ingatlanokat is) megkezdik. A rendszeresen végzett ellenőrzések a vegetációs időszak végéig tartanak.

Belterületen az ellenőrzéseket a település jegyzője végzi.

A helyszíni ellenőrzéseket a földhivatal munkatársai lehetőség szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának növényvédelmi felügyelőivel közösen végzik. A helyszíni ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv alapján a további intézkedéseket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága foganatosítja.
Külterületi földrészlet parlagfű fertőzöttségére vonatkozó bejelentést szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet megtenni a területileg illetékes földhivataloknál. Lehetőség van Kormányablaknál (5000 Szolnok, Kossuth tér 5/A.) és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságánál (5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.) történő bejelentésre is. Interneten keresztül lehetőség van a https://pbr.nebih.gov.hu/pbr/content/user/login.aspx címen elérhető Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül is bejelentést tenni. A parlagfűvel fertőzött terület bejelentéséhez javasolt a terület beazonosítására alkalmas lehető legtöbb adat megadása. A külterületi parlagfűvel fertőzött területeket jelző lakossági bejelentések helyszíni ellenőrzését a földhivatalok minden esetben elvégzik.

A földhivatalok címei:

  • Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala: 5000 Szolnok, Ostor utca 1/a.
  • Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala Mezőtúri Kirendeltsége: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
  • Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatala: 5100 Jászberény, Ady E. út 34.
  • Karcagi Járási Hivatal Járási Földhivatala: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
  • Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Földhivatala: 5440 Kunszentmárton, Kerületi ház út 6.
  • Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
  • Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 123.
  • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala: 5000 Szolnok, Ostor utca 1/a.

A földhivatalok további elérhetősége a www.foldhivatalok.hu és a www.kormanyhivatal.hu honlapokon is megtalálható.A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE
MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ ÉRINTETTEKNEK?

A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul még az idei –, 2013. –, évben.

Ez azt jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd
elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos
kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás)
jelent a televíziónézők számára.

KIK AZ ÉRINTETTEK?

A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg
egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás
során nincs teendője.

MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?

Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá
kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaantenna, koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén egy dekóder ( jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges.

Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévő
régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő digitális vevőegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató csomagjára.


MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?

A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet
megtekinteni:

1. ütem: 2013. július 31. a térképen világoskékkel jelölve.
2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel jelölve.

Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek
készülékeit a digitális adás vételére.

SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World)
digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosításához szükséges eszközök beszerzését (settop-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.


TÁMOGATOTTAK KÖRE

Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás igénylésének napján:

• olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
• rászorult, azaz

a) rendszeres szociális segélyt,

b) lakásfenntartási támogatást,

c) ápolási díjat kap,

d) időskorúak járadékában,

e) saját jogon nevelési ellátásban,

f ) fogyatékossági támogatásban,

g) vakok személyi járadékában,

h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban,

i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, illetve

j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó számára adható. Háztartásonként több támogatási igény esetében az időben korábbit fogadja el az NMHH. A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30tól igényelhető.

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg az igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint az igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon belül küldhet vissza az NMHH-nak.

A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborítékban
ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére. Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá
valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit az NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013. április 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot követő 30. napig.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013. augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való
jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap kitöltésében.

Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető
válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.

A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási igények esetén a digitális vétel biztosításához szükséges eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH gondoskodik.

Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit!

Bővebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!

INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40

E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu

A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. számú törvény, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet, illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú NMHH-rendelet alapján került összeállításra.