top

Projektek

                                 
Egy újabb európai uniós támogatásnak köszönhetően  TISZAJENŐ ÉLHETŐBB ÉS BIZTONSÁGOSABB TELEPÜLÉS LESZ

 „Belterületi csapadékvíz rendezés Tiszajenő településen” címmel nyert összesen 148.587.091 Ft vissza nem térítendő támogatást Tiszajenő Község Önkormányzata az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében meghirdetett „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” című pályázati kiíráson.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás intenzitása 90%.

A projekt megvalósítás kezdő napja: 2013. július 05., a fizikai befejezés határideje: 2013. december 27.

Az első, amit a beruházásból a Tiszajenőn élők észrevehettek, hogy új tájékoztatótábla került a település főtérre. A tájékoztatás egy újabb Európai Unió által társfinanszírozott pályázat megvalósításának kezdetét jelzi. A mintegy 165 millió forint összértékű beruházás ugyan jelenleg még inkább kellemetlenséget, mint örömöt okoz az itt élőknek, de hamarosan az eddig belvízzel veszélyeztetett 74 lakóház és további körülbelül 40 ingatlan számára fogja biztosítani a csapadékos időszakokban a belvízvédelmet. A munkálatok elvégzését az önkormányzat által elnyert 148,5 millió Ft európai uniós támogatás és a kiegészítésként elnyert önerő támogatás teszi lehetővé. A projekt keretében így igen csekély önerő biztosításával 8,2 km vízelvezető árok építése történik. A kivitelező cég, a közbeszerzés útján kiválasztott Tief Terra Kft. tervszerűen halad a munkálatokkal, melyek előreláthatóan még az idén befejeződnek, és a település felkészülten várhatja a tavaszi csapadékos hónapokat.

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0039                                                           

É.A.O.P-4.1.2/A Projekt

Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP-2007-4.1.2. kódjelű Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése -A- komponens: – Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása keretében meghirdetett felhívásra.
Az Orvosi rendelő épületének felújítása, korszerűsítése, funkcionális bővítése, orvosi eszközökkel történő felszerelése a házi-, gyermek- és fogorvosi alapellátás helyben történő, jó színvonalú, összehangolt szolgáltatásainak biztosítása érdekében című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.
A projekt keretében a Tiszajenő, Köztársaság út 1. szám alatti orvosi rendelő épülete felújításra kerül. A háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat mellett a beruházás megvalósítását követően a fogorvosi rendelő is az épületben fog működni.
A megvalósuló projekt elszámolható összköltsége: 32.104.336,-Ft.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 90 %-a, azaz 28.893.902,- Ft.


A beruházás várható kezdete: 2009. június 1.

A beruházás megvalósítására irányuló támogatási szerződés aláírása 2009. 05. 14-én megtörtént. Az építésre kiírt közbeszerzési eljárás 2009. 10. 22-én zárult a nyertes ajánlattevővel történt szerződéskötéssel. Az építési munkálatok 2009. 10. 26-án kezdődtek el a munkaterület átadásával. A felújítás jelenleg is zajlik, körülbelül a 20%-os készültségi fokot érte el 2009. 11. 16-ig. A projekt keretein
belül megtörtént a fogászati kezelőegység beszerzése is.

„IKT technológiával az új generációért” TIOP-1.1.1-07/1

Tiszajenő Község Önkormányzata „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” TIOP-1.1.1-07/1 pályázat keretében 8.605.078,-Ft összegű támogatásban részesült.

A támogatási intenzitás: 100 %.

A projekt megvalósításának helyszíne a tiszajenői Szent István Általános Iskola és Óvoda intézmény.

A beruházás megvalósítása során többek között beszerzésre került: 14 darab iskolai PC, 4 darab tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, notebook). Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében látássérült és mozgásukban korlátozott tanulók részére 1-1 darab notebook megvásárlására került sor.
Az informatikai eszközök 2011. május 10-én kerültek átadásra, melyeket az iskola pedagógusai és tanulói kitörő örömmel fogadtak, nagy lelkesedéssel kezdték meg használatukat.