top

FELHÍVÁS – BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szabályozza a bölcsődei ellátás rendszerét.

 A bölcsőde szervezetileg működhet önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként, bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézményeként, többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként.

A vonatkozó jogszabályok alapján  bölcsődei ellátás keretében – ha  a törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

A települési önkormányzat évente felhívást tesz közzé, melyben felméri a bölcsődei ellátás iránti igényeket.

Ezúton kérem a tisztelt szülőket, hogy segítsék munkánkat egy igényfelmérő adatlap kitöltésével.

Az adatlap a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalban és az Önkormányzat honlapján elérhető.

A kitöltött adatlapokat kérem mielőbb, de legkésőbb 2024. április 15. napjáig a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalba visszajuttatni szíveskedjenek.

Együttműködésüket megköszönöm.

                                                                                                Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                                              jegyző

ADATLAP

Adatkezelési tájékoztató

Hírek