top

Tiszajenő Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program véleményezése

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a előírja a települési önkormányzatok számára a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló, öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi program (a továbbiakban: HEP) elkészítését. Tiszajenő Község Önkormányzatának 2018-ban elfogadott HEP-je 2023. évben  lejár, így a jogszabály értelmében új Helyi Esélyegyenlőségi Programot kell elkészítenie és elfogadnia.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program előzetes tervezete véleményezés céljából 2023. november  7. napjától Tiszajenő honlapján elérhető, a lakosság észrevételeit 2023. november 7 – november 15  között várjuk az info@tiszajeno.hu  e-mail címre. Kérjük, észrevételeik megküldésekor szíveskedjenek a levél tárgyában a „HEP” szót megadni!


Hírek