Rendeletek

Házasságkötés díja
Települési támogatásról,szociális rend.
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíj
Tiszajenő község településképének védelmé
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
A helyi cimer lobogó és zászló alap.haszn.r.
A kiadások készpénzben történő teljesitésé
A közösségi együttélés szabályairól
A közterületek elnevezéséről és a házszámo
A közterületek használataról
Filmforgatási rendelet
A nem közművel összegy.hazt.szennyviz begyüjtő
A T.jenő Községért Dij alap. és adományozás
A talajterhelési dij helyi szabályairól
A települési köztisztaságról
Temető egységes rendelete
Államháztartáson kiv.forrás átvétele átadása
Az egészségügyi alapellát.körzetek meghatáro
Az Önk. Közmüvel.feladatairól
egys.lakás rend.melléklet
Helyi Épitesi Szabályzat
Lakáscélú helyi támogatásról
Tj.Települési Hull.gazd. terve
Tiszajenő község települési hulladékgazdálk
Tiszajenő Község Önkorm.vagyonáról és vagyo
Közszolgálati Tisztviselők Napja
2019 évi költségvetés rendelet melléklete
Avar és kerti hulladék égetese
SZMSZ egységes
2019.önk.ktgv. zárszámadás mell.
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghat
2021.évi Költségvetésről
2021.évi Költségvetési rendelet melléklete
2020.évi költségvetés rend. mód.melléklete
Helyi adókról szóló rendelet
2020.évi költségvetés rend. mód.melléklete
2019. évi zárszámadás
Önk. lakás rend.17.2004.
2020. évi költségvetés
SZMSZ mellékletei
Zárszámadási rend.
2020.kv.zárszámadás melleklet
1_6.2mellekletmód.a új.egys.2021.ktgv. rendelet
Tiszajenő Településképének védelméről ren