Hatályos rendeletek

  Title Letöltés
2017.költségvetési rendelet melléklete Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat Gazdasági pro Letöltés
6.2016.V.9.Rend.melléklete Letöltés
a települési támogatásról és az egyéb szoci Letöltés
2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Letöltés
A gyermekvédelem helyi rendszeréről Letöltés
A helyi címer lobogó és zászló alap.haszn.r. Letöltés
A hivatali helyiségen kivüli házasság kötés Letöltés
A kiadások készpénzben történő teljesitésé Letöltés
A közösségi együttélés alapv.szab. és ezek Letöltés
A közterületek elnevezéséről és a házszámo Letöltés
A köztisztviselőket megillető juttatásokról Letöltés
A Tiszajenő Községért Díj alap. és adományo Letöltés
A talajterhelési dij helyi szabályairól Letöltés
A temetőről és a temetkezési tevékenységről Letöltés
Adórendelet Letöltés
2.2014.II.12.államháztartáson kívüli forrás Letöltés
Avar és kerti hulladék égetése Letöltés
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghat Letöltés
Az Önkormányat közművelődési feladatairól Letöltés
Az Önkorm. tulajdonában lévő lakások helyisé Letöltés
A lakáscélú helyi támogatási formákról Letöltés
Mellékletek a 2014.önk.kv.rendeletéhez egysége Letöltés
Nem közművel összegy.szennyviz_rend. Letöltés
T.jenő község Települési Hull.gazd.tervéről Letöltés
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Letöltés
Tiszajenő Község Önkormányzat vagyonáról é Letöltés
Tiszajenő község települési hulladékgazdálk Letöltés
Tiszajenő Községi Önk. 2014. évi költségve Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2013. évi kö Letöltés
mellékletek a Tiszajenő Községi Önkormányzat Letöltés
2016.kv.önk.rendelet.melléklet egységes Letöltés
Helyi Épitési Szabályzat Letöltés
HÉSZ 3.melléklete Letöltés
közterületek használatáról szóló 23/2008.(X Letöltés
6.2016.V.9.rend.2015. évi költségvetésének v Letöltés
2015.évi költségvetési rendelet mellékletei Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2016. évi kö Letöltés
2016.évi költségvetési rend.mód.14/2016.(XII. Letöltés
1/2017(II.22.)önk.rend.Tiszajenő Községi Önko Letöltés
A település köztisztaságáról szóló rendele Letöltés