Hatályos rendeletek

  Title Letöltés
a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munk Letöltés
Települési támogatásról és az egyéb szoc. e Letöltés
A Képviselő-tsetület Szervezeti és Működési Letöltés
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíj Letöltés
A partnerségi egyeztetés szabályairól 5/2017.( Letöltés
Tiszajenő Község Önkormányzat 2017.évi költ Letöltés
2017.költségvetési rendelet melléklete Letöltés
Tiszajenő Köz.Önk. 2016.évi költségvetésén Letöltés
2017.évi önk.ktg.vetés rend. módosított mell Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat Gazdasági pro Letöltés
6.2016.V.9.Rend.melléklete Letöltés
2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Letöltés
A gyermekvédelem helyi rendszeréről Letöltés
A helyi címer lobogó és zászló alap.haszn.r. Letöltés
A hivatali helyiségen kivüli házasság kötés Letöltés
A kiadások készpénzben történő teljesitésé Letöltés
A közösségi együttélés alapv.szab. és ezek Letöltés
A közterületek elnevezéséről és a házszámo Letöltés
A köztisztviselőket megillető juttatásokról Letöltés
A Tiszajenő Községért Díj alap. és adományo Letöltés
A talajterhelési dij helyi szabályairól Letöltés
A temetőről és a temetkezési tevékenységről Letöltés
Adórendelet Letöltés
2.2014.II.12.államháztartáson kívüli forrás Letöltés
Avar és kerti hulladék égetése Letöltés
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghat Letöltés
Az Önkormányat közművelődési feladatairól Letöltés
Az Önkorm. tulajdonában lévő lakások helyisé Letöltés
A lakáscélú helyi támogatási formákról Letöltés
Mellékletek a 2014.önk.kv.rendeletéhez egysége Letöltés
Nem közművel összegy.szennyviz_rend. Letöltés
T.jenő község Települési Hull.gazd.tervéről Letöltés
Tiszajenő Község Önkormányzat vagyonáról é Letöltés
Tiszajenő község települési hulladékgazdálk Letöltés
Tiszajenő Községi Önk. 2014. évi költségve Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2013. évi kö Letöltés
mellékletek a Tiszajenő Községi Önkormányzat Letöltés
2016.kv.önk.rendelet.melléklet egységes Letöltés
Helyi Épitési Szabályzat Letöltés
HÉSZ 3.melléklete Letöltés
közterületek használatáról szóló 23/2008.(X Letöltés
6.2016.V.9.rend.2015. évi költségvetésének v Letöltés
2015.évi költségvetési rendelet mellékletei Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2016. évi kö Letöltés
2016.évi költségvetési rend.mód.14/2016.(XII. Letöltés
A település köztisztaságáról szóló rendele Letöltés