Hatályos rendeletek

  Title Letöltés
Szociális rendelet egységes Letöltés
Lakáscélú helyi támogatásról Letöltés
2019.évi költségvetés egységes rendelete Letöltés
2019 évi költségvetés rendelet melléklete Letöltés
10/2019.évi Költségvetés módositása Letöltés
11/2019(IX.30.)Szociális rendelet mód. Letöltés
a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munk Letöltés
A helyi adókról Letöltés
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíj Letöltés
2017.Költségvetési rend. Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2017. évi k Letöltés
SZMSZ egységes 2019. Letöltés
2018.évi Zárszámadás Letöltés
2018.évi zárszámadás rend. melléklete Letöltés
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, h Letöltés
A gyermekvédelem helyi rendszeréről Letöltés
A helyi cimer lobogó és zászló alap.haszn.r. Letöltés
A kiadások készpénzben történő teljesitésé Letöltés
A közösségi együttélés alapv.szab. és ezek Letöltés
A közterületek elnevezéséről és a házszámo Letöltés
Közterület haszn.rendelet Letöltés
Filmforgatási rendelet Letöltés
A köztisztviselőket megill.juttat.ról Letöltés
A nem közművel összegy.hazt.szennyviz begyüjt Letöltés
A T.jenő Községért Dij alap. és adományozás Letöltés
A talajterhelési dij helyi szabályairól Letöltés
A települési köztisztaságról Letöltés
Temető egységes rendelete Letöltés
államháztartáson kiv.forrás átvétele átadá Letöltés
Az egészségügyi alapellát.körzetek meghatáro Letöltés
Az Önk. Közmüvel.feladatairól Letöltés
2019.lakásrendelet mód.melléklete Letöltés
Tj.Települési Hull.gazd. terve Letöltés
Tiszajenő község települési hulladékgazdálk Letöltés
2/2018.Ktgv.rend.mell. Letöltés
Tiszajenő Község Önkorm.vagyonáról és vagyo Letöltés
Közszolgálati Tisztviselők Napja Letöltés
7/2018(V.28.) 2017.évi zárszámadás Letöltés
5.(2019.03.20.)2018 évi Ktgvetési rendelet módo Letöltés
Avar és kerti hulladék égetese Letöltés
2018.évi költsegvetés rend. Letöltés