Hatályos rendeletek

  Title Letöltés
a települési támogatásról és az egyéb szoci Letöltés
A helyi adókról Letöltés
SZMSZ egységes 2018 Letöltés
2017.Költségvetési rend. Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2017. évi k Letöltés
Temető egységes rendelete Letöltés
Tiszajenő község települési hulladékgazdálk Letöltés
2/2018.évi költségvetési rendelet Letöltés
2/018.kv.önk.rend.mell. Letöltés
Közszolgálati Tisztviselők Napja Letöltés
7/2018(V.28.) 2017.évi zárszámadás Letöltés
a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munk Letöltés
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíj Letöltés
A partnerségi egyeztetés szabályairól 5/2017.( Letöltés
Tiszajenő Község Önkormányzat 2017.évi költ Letöltés
Tiszajenő Köz.Önk. 2016.évi költségvetésén Letöltés
Tiszajenő község településképének védelmé Letöltés
T.jenő.Települési Hull.gazd.tervéről Letöltés
A gyermekvédelem helyi rendszeréről Letöltés
A helyi cimer lobogó és zászló alap.haszn.r. Letöltés
A kiadások készpénzben történő teljesitésé Letöltés
A közösségi együttélés alapv.szab. és ezek Letöltés
A közterületek elnevezéséről és a házszámo Letöltés
A közterületek használataról Letöltés
A köztisztviselőket megill.juttat.ról Letöltés
A nem közművel összegy.hazt.szennyviz begyüjt Letöltés
A T.jenő Községért Dij alap. és adományozás Letöltés
A talajterhelési dij helyi szabályairól Letöltés
A települési köztisztaságról Letöltés
államháztartáson kiv.forrás átvétele átadá Letöltés
Avar és kerti hulladék égetése Letöltés
Az egészségügyi alapellát.körzetek meghatáro Letöltés
Az Önk. Közmüvel.feladatairól Letöltés
Az Önkorm.tulajd.levőlakások helyiségek bérle Letöltés
Helyi Épitesi Szabályzat Letöltés
Lakáscélú helyi támogatásról Letöltés
Tj.Települési Hull.gazd. terve Letöltés
Tiszajenő Község Önkorm.vagyonáról és vagyo Letöltés