FIGYELEM

TÁJÉKOZTATÓ

 SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociálisan rászorulók részére természetben nyújtható szociális  célú tüzelőanyag  támogatás szabályait.

 A tűzifa támogatás igénylésének feltétele, hogy a kérelmező lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítsa.

A tűzifa támogatást egy lakásban (lakcímen) egy személy igényelheti, függetlenül a lakásban élő (bejelentett) személyek és háztartások számától.

 Szociálisan rászorulónak minősül az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft), egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft)

 A támogatási igények iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzat titkárságán.

A nyomtatványhoz szükséges csatolni a jövedelemről szóló igazolást:

- nyugdíjszerű ellátásnál; a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság ez évi igazolása és  

   nyugdíjszelvény,

- munkaviszonyban állóknál, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó

  jövedelméről szóló igazolás,

- családi pótlékban és GYES - ben részesülők ellátásának igazolása

- gyermektartás díj és egyéb jövedelemről igazolás.

 A kérelmek benyújtási határideje: 2017. december 20. a határidő jogvesztő.

A kérelmek elbírálására az Ügyrendi és Szociális Bizottság jogosult.

  Tiszajenő, 2017-11-30.

 

                                                                                                Puskás Béla

                                                                                                polgármester


Támogatás

H I R D E T M É N Y

 Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 23-án tárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára benyújtott kérelmeket.

 „A” típusú ösztöndíj pályázatra 2 érvényes pályázat érkezett.

Képviselő-testület mind a kettő pályázatot támogatta.

A támogatás átlagos mértéke pályázóként és havonként 2.000 Ft.

 
Tiszajenő, 2017. december 7.

 

                                                                                 Puskás Béla

                                                                                 polgármester


Községi Könyvtár

KÖZSÉGI  KÖNYVTÁR  NYITVATARTÁSA

Hétfő: 17:00 - 18:00

Péntek: 13:00 - 18:00

SZOMBAT: 13:00 - 17:00

Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat!

1 | 2 | 3