top

Szerző: admin

Elektronikus ügyintézés

E-ügyintézés Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § 1.ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés. Tiszajenő Községi Önkormányzat ezen kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete…

Hírek

Községháza energia racionalizációja

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00036 2017.12.08. Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. július 28-án a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra.A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. szeptember 7 -én kelt támogatói döntés szerint 50,04 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés…

Hírek

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tiszajenő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2020.mévre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú pályázat) fiatalok számára. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5. A pályázat kötelező mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a…

Hírek

T Á J É K O Z T A T Á S

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 21-én megtartott testületi ülésén 2016. január 1. napjától módosította a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletét. A módosítás érintette a települési lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályokat. Eszerint havi…

Hírek

Figyelem Felhívás

Tisztelt Lakosság! Felhívom a figyelmet a Jászkarajenő település belterületén elhelyezett 7,5t súlykorlátozási táblára Kőröstetétlen irányába, és ez úton tájékoztatom, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Igazgatósága egyedi kérelmekre felmentést adhat ki! A felmentésnek, mint kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: – kérelmező neve -honnan-hova közlekednek/szállítanak(pontos cím,útvonal megadásával) -jármű típus, forgalmi rendszáma – időtartam Tiszajenő,2015. július 30….

Hírek