top

Szervezeti, személyzeti adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiTiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Székhely: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. Postai cím: ua. Tel.:56/434-550  Fax: 56/434-134 Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu Honlap: www.tiszajeno.hu Ügyfélszolgálat: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiTiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezető: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző Székhely: 1 fő jegyző                  6 fő köztisztviselő   Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége Vezető: Balláné Berecz Enikő aljegyző                   1 fő aljegyző                   3fő köztisztviselő A szervezeti egység feladatait a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e és Ügyrendje tartalmazza
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző Telefon: 56/434-550. Telefax: 56/434-134. Postacím: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu  
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendGyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző Telefon: 56/434-550. Telefax: 56/434-134. Postacím: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu   Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége Balláné Berecz Enikő aljegyző Telefon: 56/459-021. Telefax: 56/459-022. Postacím: 5093 Vezseny, Templom utca 1. Elektronikus levélcím: info@vezseny.hu   Ügyfélfogadás rendje:  Székhely: H: 8,00-12,00 13,00 – 16,00                  K: nincs ügyfélfogadás                  Sz: 8,00-12,00 13,00 – 16,00                  Cs: 8,00-12,00 13,00 – 16,00                   P: nincs ügyfélfogadás Kirendeltség: H: 8,00-12,00 13,00 – 16,00                       K:  nincs ügyfélfogadás                      Sz: 8,00-12,00 13,00 – 16,00                      Cs: nincs ügyfélfogadás                        P: 8,00-12,00.
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeTiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: Puskás Béla Csaba polgármester Terjéki Pálné alpolgármester Dubicz Irma Id. Horthy Csaba Papp László Tugyi Tamás Vargáné Szabó Zsuzsanna   →Ügyrendi és Szociális Bizottság: Id. Horthy Csaba bizottság elnöke Dubicz Irma bizottság tagja Tugyi Tamás bizottság tagja Válé Zsuzsanna bizottság nem képviselő tagja Madariné Medveczki Ágnes bizottság nem képviselő tagja Elérhetőség: 56/434-550
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeTiszajenő Önkormányzata: Vetikom Nonprofit Kft 5093 Vezseny, Templom utca 1. tel.: 56/459-021 Tevékenységi köre: Hulladék gyűjtés, szállítás Képviselő neve: Kerékgyártó Csilla
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiTiszajenő Község Önkormányzata által alapított közalapítvány: Tiszajenő Temploma Közalapítvány Székhely: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11. Tel.: 56/434-550 Kezelő szerv tagjai: Bálintné Badari Szeréna Skorka Antal Gajdos Józsefné Halász Miklósné Fancsali Ferencné
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Telefon: 505-909 Ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 2. Ügyfélfogadás rendje:H:8,00-18,00                                    Sz:8,00-16,00                                    Cs:13,00-16,00                                     P: 8,00 – 12,00