top

Szervezeti felépítés

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Vezető: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Székhely: 1 fő jegyző

                 6 fő köztisztviselő

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Vezsenyi Kirendeltsége

Vezető: Balláné Berecz Enikő aljegyző

                  1 fő aljegyző

                  3fő köztisztviselő

A szervezeti egység feladatait a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e és Ügyrendje tartalmazza