top

Közfeladatot ellátó szerv

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

-Települési szilárd hulladék szállítás : Vetikom Nonprofit Kft         Vezseny, Templom utca 1.

– Települési folyékony hulladék szállítás

  Kormos Szilveszter vállalkozó

– Ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás TRV Zrt Szolnok

– Köztemető fenntartása

  Kegyelet Temetkezési Kft.

– Alapfokú nevelés, oktatás

  Szent István  Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

– Egészségügyi és Szociális alapellátás

   Háziorvos: Dr Ónodi Med Bt (Tiszavárkony)

  Fogorvos: a  MED-DENT 2000 BT. (Törökszentmiklós, Fáy

    Ltp.7/2.: PF:120)

   Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

   Egyesített Szociális Intézménye

   -Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok Szolnoki Kistérség

   Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ