top

Jogszabályi háttér

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok:

–  Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

–  a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény,

–   Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje.

–   Tiszajenő Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

–   A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

–   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény

–   A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény

–  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény

–  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

–  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény,

–  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

               CXCIX.   törvény.

   Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

    Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat