top

Döntés előkészítés

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IV.26.) rendelete szerint, továbbá a  testületi ülések jegyzőkönyvei szerint