Tisztelt Lakosság,F I G Y E L E M

T Á J É K O Z T A T Ó

a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szükséges intézkedésekről

 A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal  Hivatali épületének használatára vonatkozóan – az alkalmazottak és a lakosság védelme érdekében -   az alábbiakat rendelem el:

-          A hivatalban elsősorban az elektronikus, illetve a telefonos ügyintézés ajánlott, amennyiben feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés, telefonon történő időpontegyeztetést követően vehető igénybe.

Kérem, hogy  időpontegyeztetésre az illetékes ügyintézőt hívják telefonon.

Elérhetőségek:

=központi telefonszám:  56-434-550

= Virág József polgármester 30-615-0803

= Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 20-548-6289

= Skorka Antal / adóügy, ebek, méhek, / 20-548-8389

= Fazekasné Kurucz Tünde / anyakönyvi ügyek, gyermekvédelem, lakásfenntartási támogatási ügyek/ 20-548-9234

=Jávorszki Gyöngyi / szociális ügyek, ingatlan adásvételi, haszonbérleti kifüggesztési kérelmek/ 20-548-8721

-          A hivatali épület főbejárata zárva tart.

-          A hivatali épület hátsó bejáratánál kötelező valamennyi oda belépő személy részére a mosdóba kihelyezett kézfertőtlenítőszer használata.

-          A házasságkötő terem esküvő céljára történő használata  során az anyakönyvvezetőn és a  házasulandó feleken kívül legfeljebb 20 fő tartózkodhat a teremben.

  4) A településen élő azon időskorú személyek ellátását, akik az élelmiszereik és gyógyszereik beszerzéséhez segítséget igényelnek, a Tiszajenői Polgárőr Egyesületen keresztül biztosítom . Elérhetőség: Lólé Zsolt polgárőr parancsnok tel.: 30-621-7781.

 

 5) A járványügyi zárlat alá helyezett személyek ellátását az önkormányzat részéről Csíkos Tamás alpolgármester biztosítja.

 

Jelen utasítás 2020. március 16.napjától lép hatályba, mely visszavonásig érvényes.

Jelen utasítást a kiadásakor folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

 

 

 

                                                                                                               Virág József

                                                                                                               polgármester

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8