Új tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÓ

a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében

szükséges intézkedésekről

 

1) Elrendelem a Tiszajenői Védőnői Szolgálat  védőnői rendelőjének gondozottak részére történő lezárását.

 2) A védőnő részére otthoni munkavégzést rendelek el.

 3) A védőnő a szakmai utasításoknak megfelelően elektronikusan és telefonon tartja a kapcsolatot a gondozottakkal.

 4) A szükséges adatszolgáltatások és a  napi munka zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a védőnői rendelőt a védőnő szükség szerint használja.

 5) Ez az utasítás 2020. március 18. napján lép érvénybe, és visszavonásig érvényes.

 

Tiszajenő, 2020. március 18.

 

                                                                                             Virág József

                                                                                             polgármester

 

 


Tisztelt Lakosság,F I G Y E L E M

T Á J É K O Z T A T Ó

a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szükséges intézkedésekről

  1) A Szent István Általános Iskola  és Óvoda Óvodai tagintézményében 2020. március 16. napjától rendkívüli  szünetet rendelek el. A szünet elrendelésével kapcsolatos egyéb tudnivalók az  intézmény honlapján érhetőek el ( www.katolikus-iskola-tiszajeno.hu), illetve az  intézményvezető nyújt tájékoztatást .

 2) A Tiszajenő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadását határozatlan időre felfüggesztem. Tilos vásárok, alkalmi árusítások, családi-, illetve egyéb rendezvények céljára önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant ( Művelődési Ház ) használni.

 3) A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal  Hivatali épületének használatára vonatkozóan – az alkalmazottak és a lakosság védelme érdekében -   az alábbiakat rendelem el:

-          A hivatalban elsősorban az elektronikus, illetve a telefonos ügyintézés ajánlott, amennyiben feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés, telefonon történő időpontegyeztetést követően vehető igénybe.

Kérem, hogy  időpontegyeztetésre az illetékes ügyintézőt hívják telefonon.

Elérhetőségek:

=központi telefonszám:  56-434-550

= Virág József polgármester 30-615-0803

= Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző 20-548-6289

= Skorka Antal / adóügy, ebek, méhek, / 20-548-8389

= Fazekasné Kurucz Tünde / anyakönyvi ügyek, gyermekvédelem, lakásfenntartási támogatási ügyek/ 20-548-9234

=Jávorszki Gyöngyi / szociális ügyek, ingatlan adásvételi, haszonbérleti kifüggesztési kérelmek/ 20-548-8721

-          A hivatali épület főbejárata zárva tart.

-          A hivatali épület hátsó bejáratánál kötelező valamennyi oda belépő személy részére a mosdóba kihelyezett kézfertőtlenítőszer használata.

-          A házasságkötő terem esküvő céljára történő használata  során az anyakönyvvezetőn és a  házasulandó feleken kívül legfeljebb 20 fő tartózkodhat a teremben.

  4) A településen élő azon időskorú személyek ellátását, akik az élelmiszereik és gyógyszereik beszerzéséhez segítséget igényelnek, a Tiszajenői Polgárőr Egyesületen keresztül biztosítom . Elérhetőség: Lólé Zsolt polgárőr parancsnok tel.: 30-621-7781.

 

 5) A járványügyi zárlat alá helyezett személyek ellátását az önkormányzat részéről Csíkos Tamás alpolgármester biztosítja.

 

Jelen utasítás 2020. március 16.napjától lép hatályba, mely visszavonásig érvényes.

Jelen utasítást a kiadásakor folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

 Tiszajenő, 2020. március 16.

 

 

                                                                                                               Virág József

                                                                                                               polgármester

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8