FIGYELEM

FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA  JÓ PÁSZTOR TAGÓVODA

5094 TISZAJENŐ, KÖZTÁRSASÁG U. 2. /TEL.:30/988-5457/

 Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg!

A tiszajenői Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda „Jó Pásztor” Tagóvodája, mint kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, valamint nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

Kérem Önöket, hogy a – Szándéknyilatkozat óvodai beiratkozáshoz – elnevezésű nyomtatványt szíveskedjenek kitölteni, különös tekintettel ügyelni a pontos és olvasható kitöltésre!

A Szándéknyilatkozatot abban az esetben is ki kell tölteni, ha év közbeni felvételi igényük van!  (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket)

 A Szándéknyilatkozatok (óvodai jelentkezési lapok) megtalálhatóak lesznek az óvoda előterében elhelyezve 2020. 04. 06-tól, melyeket kitöltve 2020. 04. 17-ig kell visszahozni az óvodába, az erre kijelölt tárolóba, illetve letölthető az iskola honlapjáról, és visszaküldhető elektronikusan 2020. 04. 17-ig a következő e-mail címre: jopasztor.tiszajeno@gmail.com

Kérdéseiket a 06-30-988-5457-es telefonszámon tehetik meg munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között!

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. / Várhatóan 2020.09.01./

 A nevelési év első napja 2020.09.01.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők - a tagintézmény vezetőjének címezve - jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be, melyet a Váci Egyházmegye bírál el.

Tiszajenő, 2020.április 01.

                                                            Vágó Béla sk.                              Pusztainé Lázár  Ágnes sk.

                                                                 igazgató                                        tagintézmény vezető


TRV Zrt.

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT.

 Tájékoztató

 A kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy határozatlan ideig a vízmérő leolvasással foglalkozó kollégák - a személyes találkozások elkerülése érdekében - nem keresik fel a lakosokat otthonukban. Az ügyfélszolgálati irodáinkat március 18-tól további rendelkezésig zárva tartjuk.

Arra kérjük a fogyasztókat, hogy a mérőállást online ügyfélszolgálati felületünkön azaz a

www.vizcenter.hu weboldalon rögzítsék, vagy diktálják be a Call Centeren keresztül ingyenesen elérhető 06/80-205-157 telefonszámon.

Amennyiben nem érkezik diktált adat, úgy becsült adatok alapján állítjuk ki a számlát.

Az ingyenes Díjnet számlabemutató rendszer segítségével a Társaság által kibocsátott számlákat kifizetheti bankkártyával, netbankon keresztül,csoportos beszedési megbízással vagy eseti banki átutalással.

Ennek elérhetősége: www.dijnet.hu

A mérőcsere, vízbekötés- és szennyvíz bekötés átvételünk ideiglenesen szünetel.

A csőtörésekkel kapcsolatos bejelentéseket természetesen folyamatosan fogadjuk, és a lehetőségekhez mérten a lehető leggyorsabban javítjuk a keletkezett hibát.

Fogyasztóink kérdéseiket és panaszaikat írásban e-mail és postacímünkre is eljuttathatják.

posta cím: 5000 Szolnok, Kossuth L. u.5.sz. e-mail:info@trvzrt.hu, weblap:www.trvzrt.hu

 

                                                                                                                                                                                  Virág józsef

                                                                                                                                                                                    polgármester


falugazdász ügyintézése

Tisztelt Ügyfeleink!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetősége felelős munkáltatóként az elmúlt időszakban bevezetett kormányzati intézkedésekre tekintettel 2020. március 16. és április 3. között alkalmi ügyfélfogadási rendet vezet be az ügyfélszolgálatoknál és a falugazdászoknál. Az ügyeletet tartó irodákról a www.nak.hu weboldalon tájékozódhatnak.

ÜGYELETET TARTÓ LEGKÖZELEBBI NAK IRODA , SZOLNOK POZSONYI ÚT 68.sz.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

HÉTFŐ                                  7:30 – 16:00

KEDD                                    7:30 – 16:00

SZERDA                               7:30 – 16:00

CSÜTÖRTÖK                       7:30 – 16:00

PÉNTEK                                7:30 – 13:30

Megértésüket köszönjük!

                                                                                                                                                               NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA                                 


  
 

járási hivatal tájékoztatása

Tisztelt Ügyfeleink!

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügysegédi ügyfélfogadás a veszélyhelyzetre való tekintettel a településen átmenetileg szünetel.

Amennyiben a hatáskörünkbe tartozó ellátásokkal (aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, egészségügyi szolgáltatási jogosultság, időskorúak járadéka) kapcsolatban kérdése lenne, kérjük hívja fel az 56/795-669 telefonszámot.

 Köszönjük megértését!

                                                                                                                                                                Szolnoki Járási Hivatal

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8