ÁRAMSZÜNET

Tervezett ÁRAMSZÜNET: 2021.12.10.péntek 08:00 - 10:00 -ig

 Tiszajenő Napfény utca 1-38

Kossuth utca 55-81, 95, 111, 117, 32-42, 50, 043/1 hrsz, 1665, 1686, 1689

Körte utca 2,12, 38, 168, 1692 hrsz

Virág utca 6-8,18, 11, 37

Vörösmarty utca 1-13., 2-16., 9000

Zöldfa utca teljes

Köztársaság utca 30

Megértésüket köszönjük!


FIGYELEM

T Á J É K O Z T A T Ó

Polgármesteri utasítás a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szükséges intézkedésekről

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal Hivatali épületének használatára vonatkozóan – az alkalmazottak és a lakosság védelme érdekében - az alábbiakat rendelem el:

- A hivatalban elsősorban az elektronikus, illetve a telefonos ügyintézés ajánlott, amennyiben feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés, telefonon történő időpontegyeztetést követően vehető igénybe.

-Személyes ügyintézés során a hivatal épületében kötelező a szájmaszk,illetve az arcot eltakaró kendő vagy sál és a kézfertőtlenítő használata.

- Az ügyintézés során a hivatal folyosóján legfeljebb 4 ügyfél tartózkodhat 1,5 m védőtávolság betartása mellett.

Ezen utasítás 2021. november 9. napján lép hatályba.

Tiszajenő, 2021. november 8.

                                                                                                                                Virág József polgármester


Településrendezési Terv

TÁJÉKOZTATÓ

 Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Tiszajenő Község Önkormányzata elkészítteti Tiszajenő Község Településrendezési Tervét.

Megtekinthető:  http://tiszajeno.hu/page/telepuelesrendezesi-terv

Az egyeztetési dokumentációval kapcsolatosan Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében  Tiszajenő község közigazgatási területének belterületén,  illetve külterületén történő településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészeken a lakosság, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint a községben működő, elismert egyház észrevételt, véleményt tehet.

A véleménynyilvánítás határideje 15 nap:   2021. április 19. – 2021. május 5.-ig

 Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott határidőben kizárólag a tervdokumentációval kapcsolatban Tiszajenő Község Polgármesteréhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással és aláírással ellátott véleményben lehet.

A véleményeket elektronikus úton az info@tiszajeno.hu email címre , postai úton az 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.  postai címre lehet benyújtani.

 Tiszajenő, 2021. április 14.

 Tisztelettel          

                         Virág József    polgármester

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7