Tisztelt Tiszajenői Lakosok!

T Á J É K O Z T A T Ó

  Ezúton értesítem Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház -Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete 2021. január 13-től 2021. január 18-ig tüdőszűrést végez Tiszajenőn. A szűrővizsgálaton csak panaszmentes személyek vehetnek részt!

A szűrésen kérjük a járványvédelmi előírások fokozott betartását :

-         a megfelelő védőtávolság betartása

-         érintés nélküli testhőmérséklet mérés

-         kérdőív kitöltése

-         szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A tüdőszűrő vizsgálat helye: Művelődési Ház Tiszajenő, Kossuth u. 53.sz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgáló helyiségben max. 4fő tartózkodhat!

  ideje: 2021. január 13. (szerda)             12:00 -  17:00         

              2021. január 14. (csütörtök)         8:00 – 13:00

              2021. január 15. (péntek)              8:00 -  13:00

              2021. január 18. (hétfő)              12:00 –  16:30                                     

Kérem, hogy a szűrésre a Társadalombiztosítási Azonosító Jel-et tartalmazó igazolványt /TAJ kártyát/, személyi igazolványt és lakcímkártyát is szíveskedjenek magukkal vinni.

A 40 év alatti személyek kizárólag háziorvosi beutalóval vehetik igénybe a szűrővizsgálatot, melyhez befizetési csekket a helyszínen kapnak, a beutaló bemutatását követően. (  díj : 1.700.-Ft  )

A 18 év alatti személyeknek szülői beleegyezést is vinniük kell magukkal a vizsgálatra.

Az eredmény kipostázására lehetőség van, felbélyegzett, megcímzett boríték ellenében.

Tájékoztatom Önöket, hogy a tüdőszűrő vizsgálat 40 év felett ingyenes és ajánlott, 40 év alatt térítésköteles.

A szűrővizsgálat nem kötelező, de kérjük éljen a lehetőséggel saját egészsége érdekében!

 Tiszajenő, 2021. január 02.                                   

                                                                                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                                                                 jegyző


Tisztelt Lakosság!

T Á J É K O Z  T A T Á S

Tiszajenő Község Önkormányzata a 2005/2020(XII.24.) Korm.határozat alapján

közlekedésfejlesztési feldatainak támogatására,

a TEMETŐHÖZ vezető út felújítására, 84.200.000.-Ft összegű támogatásban részesült.


Közlemény

Közlemény a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben -bizonyos kivételekkel, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges többek között az alábbi ügyekben: kereskedelmi működési engedély, telepengedély, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély.

A rendelet hatálya nem terjed ki többek között a hatósági bizonyítvánnyal igazolvánnyal, nyilvántartással kapcsolatos, anyakönyvi, határrendészeti engedélyezési, jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, vezetékjog engedélyezés, kisajátítási eljárások, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése, földügyi, földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos ügyek,   a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások,  vagy a bányászattal, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:

- az ügyfélkapu útján,

- elektronikus űrlap útján,

- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint

- e-mail útján

megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnál  a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag

-Tiszajenő településen a bejelentes@tiszajeno.hu e-mail cím

-Vezseny településen a  bejelentes@vezseny.hu e-mail cím

-Tiszavárkony településen a  bejelentes@tiszavarkony.hu e-mail cím

szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tiszajenő, 2020. május 18.

 

                                                                                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                                                           jegyző

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7