Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő: Borbély István
e-mail: adatvedelem@compnet.hu


FIGYELEM

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

* 5094 Tiszajenő, Vasút u. 11.   

( Telefon: 56/ 434-550   Fax: 434-134

   E-mail: info@tiszajeno.hu 

 

Ügyiratszám: Tj/234/2019.                            Tárgy: Tiszajenő településen a képviselő-testület megválasztandó tagjai   számának megállapítása                                                                                             

Ügyintéző: Fazekasné                                                                                                                      

 H A T Á R O Z A T

 A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként megállapítom, hogy Tiszajenő településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során a képviselő-testület megválasztandó tagjainak száma: 6 fő.

  E határozat ellen a döntés közzétételétől számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.) kifogás nyújtható be.

A kifogást a Helyi Választási Irodához (5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.) - írásban személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

 A kifogásnak tartalmaznia kell  a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

I N D O K O L Á S

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

 A Ve. 306.§ (1) bekezdése alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja alapján a 10000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő.

 A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok alapján Tiszajenő település 2019. január 1-jei lakosságszáma 1535 fő, így a településen a megszerezhető mandátumok száma 6.

 Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 Határozatom Tiszajenő Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint honlapján kerül közzétételre.

 Határozatomat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. 4. § c) pontja alapján – figyelemmel a Ve. 306.§ (2) bekezdésére - hoztam meg, jogorvoslati lehetőséget a Ve. 208, 209, 210, 212.§-a alapján biztosítottam.

 Tiszajenő, 2019. február 11.

                                                                                     Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                   Helyi Választási Iroda Vezetője


Tájékoztató

Tisztelt Olvasó!

 Az esztendő végéhez közeledve számba vesszük, mit végeztünk el a mögöttünk lévő időszakban és átgondoljuk, milyen feladatok várnak ránk a jövőben.  Így tesszük ezt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban is.

A 2010-ben megkezdett modernizációs folyamat eredményeként megyénkben is egy szerkezetében megújult, ügyfélbarát, hatékony és olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult ki és egy egységesebb, koncentráltabb, átláthatóbb feladatellátás jött létre. Az ügyfelek megkedvelték a kormányablakokat, ahol egy helyen több ügy is elintézhető. A megyében 14 integrált ügyfélszolgálat várja az állampolgárokat, azt szeretnénk, ha ez a szám néhány éven belül 18-ra emelkedne.

A tervek között szerepel egy kormányablak busz beállítása is, amely ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint az integrált ügyfélszolgálat. Lényegében egy mozgó kormányablakról van szó.

Az a célunk, hogy az állampolgárok egyre kevesebb idő alatt érjék el az ügyintézési pontokat, illetve a lehető legközelebb vigyük a közigazgatást, az állami szolgáltatásokat az emberekhez.

Az ország előtt is újabb kihívások állnak. A kormány célul tűzte ki, hogy húsz-harminc év múlva Európa egyik legélhetőbb államává váljon Magyarország. Ehhez több területen várhatók újabb döntések, mint pl. a családtámogatások rendszerének erősítése, a gazdaságfejlesztés és a versenyképesség növelése, a bürokrácia további csökkentése. Fontos terület a nemzeti identitás, a kultúra, illetve az oktatás erősítése. Mindez azért lényeges, mert a közigazgatásnak támogatnia kell ezeket a törekvéseket. A megyei kormányhivatal munkatársai eddig is megfeleltek a kihívásoknak, és biztos vagyok abban, hogy így lesz ez a jövőben is, amivel hozzájárulunk ügyfeleink, a megye lakóinak elégedettségéhez.

Az alkalmat megragadva kívánok Önöknek áldott ünnepet és eredményekben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

 

                                                                                                                                                                                               Dr. Berkó Attila

                                                                                                                                                                                          kormánymegbízott    


Elektronikus ügyintézés

E- ügyintézés

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § 1.ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Tiszajenő Községi Önkormányzat ezen kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhetnek el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Amennyiben az ügy elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét: https://epapir.gov.hu.

1 | 2 | 3 | 4