Településrendezési terv


HIRDETMÉNY

 

Dokumentumok:

Tiszajenő Község Településrendezési Eszközeinek készítése teljes eljárás szerint 

 

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, Tiszajenő Község Önkormányzata teljes közigazgatási területére vonatkozóan településrendezési eszközöket készíttet.

 településrendezési eszköz államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes Településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) a) pontja szerinti ún. teljes eljárás szerint történik.

 

Tiszajenő Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetési  szabályzatról szóló önkormányzati rendelete szerint történik a településrendezési eszköz  partnerségi véleményeztetése

 A véleményezési eljárás során 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39.§ (1) bekezdése alapján egyeztető tárgyalás összehívására került sor, majd  a terv ismételt véleményezési eljárása történik.

 A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a település teljes lakossága, a településen működő érdekképviseleti szervezetek, a településen működő civil szervezetek, a településen bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, a településen működő vallási közösségek élhetnek.

 A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje – 15 nap, azaz

2021. július 30-tól – 2021. augusztus 16-ig

 

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, elektronikusan benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. E – mai cím: info@tiszajeno.hu

 Az előzetes tájékoztatási dokumentáció digitális formátumban: az önkormányzat honlapján az alábbi elérhetőségen található:

 http://tiszajeno.hu/page/telepuelesrendezesi-terv

 

 ***

Önkormányzatunk a lakossági egyeztetést lakossági fórum helyett

elektronikus úton teszi lehetővé

 A lakossági előzetes véleménynyilvánítás határideje: 2021. július 30 -tól – 2021. augusztus 16-ig

 Az elektronikus véleményezés a 2021. évi XCIX Törvény, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 157. §. (1) b) és  c) fejezete alapján történik.

 Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag, a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, elektronikus úton benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

 

 Tisztelettel várjuk észrevételeit, véleményeit!

 Tiszajenő, 2021. július 27.

 

                                                                                                                 Virág József                                                                                                                                                                       polgármester

 

 


Dokumentumok: