Polgármesteri köszöntő


Tisztelt Látogató! 

Községháza
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki érdeklődést tanúsít Tiszajenő település iránt és ellátogatott a község honlapjára.

Tiszajenő Szolnok várostól délnyugatra, a megye határán, a Tisza folyótól 3,5-6 km távolságra fekvő település. Önálló községgé 1954-ben a Vezsenyi szőlők és Pusztajenő külterületi lakott helyekből alakult. Jelenleg a település területe 2800 ha, melyből belterület 135 ha, külterület 2665 ha.
A lakosság évszázadokon keresztül mezőgazdasággal foglalkozott. Fekete, homokos földje elsősorban szőlőművelésre tette alkalmassá. E mellett ma is, éppúgy, mint régen, jellemző a szántóföldi növény- és gyümölcstermesztés.
Tiszajenő-Szárazérpart a víz közelsége miatt már a neolitikumban is lakott hely volt. Bronzkori lakóházat, szkítákra, szarmatákra utaló leleteket tártak fel az ásatások. X. századi temetője honfoglalás-kori megtelepülését jelzi, de az Árpád-korban is lakott hely volt.
1469-ben fordul elő a település az írásos forrásokban (Jenew alakban), elnevezése az Ómagyar Jenő törzshöz való területi tartozására utal.
Birtokosa a XV. században a Jeney család, 1535-ben a Jánoshidai premontrei prépostság és Pásztói Miklós. A török hódoltság idején elpusztult, majd újranépesült. 1653-ban az újjátelepült községek sorában említik.
Még 1713-ban is község volt, de 1719-ben már puszta, mely a XVII. század végétől a kincstár rendelkezése alá tartozik. Birtokosai a Földváryak csak 1800-ban szerezték vissza.
Még a XIX. század közepén is csak néhány család lakja, lakossága 1869-1949 között fokozatosan emelkedett. 1960-ban a külterületen 1179 fő, a belterületen 628 fő lakott.
A középkori Jenő csak részben volt őse a mai Tiszajenőnek. Miután a XIX. század elején a Földváry család visszaszerezte a már puszta Tiszajenő birtokjogát, bérbeadás útján értékesítette a területet. Bérlője, Vezseny földesura Podmaniczky báró engedélyezte vezsenyi jobbágyainak, hogy a pusztán szőlőt telepítsenek.
1949-ben Pusztajenő a belügyminisztertől kérte, hogy a Vezsenyi szőlőkkel együtt önálló községgé alakulhasson. Az új község 1954. november 28-án alakult meg.
Községünkben található a MIRA keserű és glaubersós gyógyvíztermelő telep. Kútcsoportjait 1922-ben telepítették, palackozóját angol tőkével alapították meg, melyet 1949-ben államosítottak.
A település három megye határán fekszik. Vasúton és közúton egyaránt megközelíthető, így közlekedési feltételei igen kedvezőek.
A Tisza folyó által nyújtott kellemes pihenési lehetőség, a település tiszta levegője és csendje Tiszajenő községet vonzó célponttá teszi.
Önkormányzatunk célja, hogy Tiszajenő nyugodt, egészséges, korszerű otthona legyen polgárainknak és idelátogató vendégeinknek.

                                                               Puskás Béla
                                                               polgármester

Műemlék