Óvodai főzőkonyha áthelyezése


TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00015
2017.12.01

Tiszajenő Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. május 31-én a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-1.4.1-15
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra.
A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. augusztus 11 -én kelt
támogatói döntés szerint 55,43 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásra
érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés az aláírást követően 2017. szeptember 14-én lépett
hatályba.

A projekt célja
A Széchenyi 2020 program keretében belül a település egy új főzőkonyha jön létre, mely a
szükséges tárgyi feltételek mellett a szolgáltatások minőségének javulását eredményezi.
A megvalósuló projekt célja a településen élő kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának
támogatása, a családok segítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőkre.
A tervezett beruházás megvalósításával az önkormányzat hozzájárul a kisgyermekesek,
különösen a 3 év feletti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez,
ezáltal a foglalkoztatás növekedéséhez és az intézményi ellátáshoz való jobb hozzáféréshez,
a körülmények minőségi javításához.
Az óvoda épületének külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje és zárófödém hőszigetelése már
2015. évben megtörtént az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatása igénybevételével.
A fejlesztés eredményeként növekszik a hozzáférhetőség és a területi különbségek csökkennek, mivel a közétkeztetési szolgáltatás minősége javul, ez megkönnyíti a gyermeket nevelő szülők munkahelyen történő elhelyezkedést és munkaerőpiacra történő visszatérést. A szolgáltatás elérhetővé válása vonzóbbá teszi a települést a letelepedésre, hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez. A veszélyeztetett gyermekek elérése érdekében az intézmény kiemelt partnerséget tart fenn a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézménnyel.
A befejezés tervezett dátuma: 2019.10.15