Hulladékszállítás


Felhívás települési kommunális hulladék gyűjtésével kapcsolatosan

 Felhívjuk  a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy – a közszolgáltatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően – a  háztartásokhoz kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben, nem helyezhető el olyan anyag (forró hamu, maró/mérgező anyag, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit.

 Kérem, továbbá, hogy a háztartásoknál keletkező zöldhulladékot ne a hulladékgyűjtő edényekbe  helyezzék, annak hasznosításáról más módon, például komposztálással gondoskodjanak.

 Az összegyűjtött, és a lerakón átadott hulladék mennyisége befolyásolja a szolgáltatás költségeit, így  az ürítések fogyasztói árát is.

 Mindannyiunk közös érdeke, hogy a hulladék mennyiségét, súlyát,  így a felmerülő költségeket is  alacsony szinten tartsuk.

 Fentiek alapján  kérjük, hogy a jövőben  kiemelt figyelmet fordítsanak  a közszolgáltatási szerződés vonatkozó részének betartására,  azaz arra, hogy a hulladékgyűjtő edényekbe kizárólag lakossági kommunális hulladék kerüljön.

 Tájékoztatjuk továbbá  a lakosságot, hogy a  háztartásoknál keletkező, nagydarabos hulladék elszállítása érdekében    lomtalanítási  akció megszervezésére várhatóan 2014. év őszén kerül sor.


 

KÖZSZOLGÁLTATÓ:        NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft

5000 Szolnok, József A. u. 85.

szállítás: hétfőről - péntekre
sárga fedelü : I.26.-II.23.-III.23.-IV.20.-V.18.-VI.15.-VII.13.-VIII.10.-IX.07.-X.05.-XI.02. és 30.-XII.28.
kapcsolat: Telefon: 56 511430,56 511440
E-mail: hulladek@nhsz.hu


 

„KÖZZÉTÉTEL

A VETIKOM Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXXII. tv. 2. § /1/ bek-ben meghatározott adatait a 2013. december 10.-i közzétételi időpontra figyelemmel az alábbiak szerint teszi közzé:

1./ A társaság vezető tisztségviselője: Kerékgyártó Csilla

tisztsége: ügyvezető,

feladatát megbízási jogviszony alapján látja el, megbízási díjra, megbízási díjon felüli egyéb járandóságra, a jogviszony megszűnése esetére pénzbeli juttatásra nem jogosult.

2./ A felügyelő bizottság tagjai:

a., Kormosné Lukács Katalin /felügyelő bizottság elnöke/

b., Ácsné Gera Erika /felügyelő bizottság tagja/

c., Márkus Anikó /felügyelő bizottság tagja/

A felügyelő bizottság tagjai feladatukat megbízási jogviszony alapján látják el, megbízási díjra, megbízási díjon felüli egyéb járandóságra, a jogviszony megszűnéses esetére pénzbeli juttatásra nem jogosultak.

3./ A VETIKOM Nonprofit Kft. rögzíti, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 208. § szerint vezető állású munkavállalót nem alkalmaz, valamint önállóan cégjegyzésre jogosult, illetve a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalót nem alkalmaz.

Vezseny, 2013. december 10.

VETIKOM Nonprofit Kft.”