1. Szervezeti, személyzeti adatok


I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Postai cím: ua.

Tel.:56/434-550  Fax: 56/434-134

Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu

Honlap: www.tiszajeno.hu

Ügyfélszolgálat: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Vezető: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Székhely: 1 fő jegyző

                 6 fő köztisztviselő

 

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Vezsenyi Kirendeltsége

Vezető: Balláné Berecz Enikő aljegyző

                  1 fő aljegyző

                  3fő köztisztviselő

A szervezeti egység feladatait a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e és Ügyrendje tartalmazza

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Telefon: 56/434-550.

Telefax: 56/434-134.

Postacím: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző

Telefon: 56/434-550.

Telefax: 56/434-134.

Postacím: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Elektronikus levélcím: info@tiszajeno.hu

 

Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal

Vezsenyi Kirendeltsége

Balláné Berecz Enikő aljegyző

Telefon: 56/459-021.

Telefax: 56/459-022.

Postacím: 5093 Vezseny, Templom utca 1.

Elektronikus levélcím: info@vezseny.hu

 

Ügyfélfogadás rendje:

 Székhely: H: 8,00-12,00 13,00 – 16,00

                 K: nincs ügyfélfogadás

                 Sz: 8,00-12,00 13,00 – 16,00

                 Cs: 8,00-12,00 13,00 – 16,00

                  P: nincs ügyfélfogadás

Kirendeltség: H: 8,00-12,00 13,00 – 16,00

                      K:  nincs ügyfélfogadás

                     Sz: 8,00-12,00 13,00 – 16,00

                     Cs: nincs ügyfélfogadás

                       P: 8,00-12,00.

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Tiszajenő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete:

Puskás Béla Csaba polgármester

Terjéki Pálné alpolgármester

Dubicz Irma

Id. Horthy Csaba

Papp László

Tugyi Tamás

Vargáné Szabó Zsuzsanna

 

→Ügyrendi és Szociális Bizottság:

Id. Horthy Csaba bizottság elnöke

Dubicz Irma bizottság tagja

Tugyi Tamás bizottság tagja

Válé Zsuzsanna bizottság nem képviselő tagja

Madariné Medveczki Ágnes bizottság nem képviselő tagja

Elérhetőség: 56/434-550

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

-

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Tiszajenő Önkormányzata: Vetikom Nonprofit Kft

5093 Vezseny, Templom utca 1. tel.: 56/459-021

Tevékenységi köre: Hulladék gyűjtés, szállítás

Képviselő neve: Kerékgyártó Csilla

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Tiszajenő Község Önkormányzata által alapított közalapítvány: Tiszajenő Temploma Közalapítvány

Székhely: 5094 Tiszajenő, Vasút utca 11.

Tel.: 56/434-550

Kezelő szerv tagjai:

Bálintné Badari Szeréna

Skorka Antal

Gajdos Józsefné

Halász Miklósné

Fancsali Ferencné

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

-

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Telefon: 505-909

Ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 2.

Ügyfélfogadás rendje:H:8,00-18,00

                                   Sz:8,00-16,00

                                   Cs:13,00-16,00

                                    P: 8,00 – 12,00