Hatályos rendeletek

  Title Letöltés
2.2014.II.12.államháztartáson kívüli forrás Letöltés
2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Letöltés
2015.évi költségvetési rendelet mellékletei Letöltés
2016.évi költségvetési rend.mód.14/2016.(XII. Letöltés
2016.kv.önk.rendelet.melléklet egységes Letöltés
2017.kv.önk.rend.melléklet Letöltés
6.2016.V.9.rend.2015. évi költségvetésének v Letöltés
6.2016.V.9.Rend.melléklete Letöltés
A gyermekvédelem helyi rendszeréről Letöltés
A helyi adókról 5/2015.(IV:15.) Letöltés
A helyi címer lobogó és zászló alap.haszn.r. Letöltés
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíj Letöltés
a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munk Letöltés
A hivatali helyiségen kivüli házasság kötés Letöltés
A Képviselő-tsetület Szervezeti és Működési Letöltés
A kiadások készpénzben történő teljesitésé Letöltés
A közösségi együttélés alapv.szab. és ezek Letöltés
A közterületek elnevezéséről és a házszámo Letöltés
A köztisztviselőket megillető juttatásokról Letöltés
A lakáscélú helyi támogatási formákról Letöltés
A partnerségi egyeztetés szabályairól 5/2017.( Letöltés
A talajterhelési dij helyi szabályairól Letöltés
A település köztisztaságáról szóló rendele Letöltés
A temetőről és a temetkezési tevékenységről Letöltés
A Tiszajenő Községért Díj alap. és adományo Letöltés
Avar és kerti hulladék égetése Letöltés
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghat Letöltés
Az Önkorm. tulajdonában lévő lakások helyisé Letöltés
Az Önkormányat közművelődési feladatairól Letöltés
Helyi Épitési Szabályzat Letöltés
HÉSZ 3.melléklete Letöltés
közterületek használatáról szóló 23/2008.(X Letöltés
Mellékletek a 2014.önk.kv.rendeletéhez egysége Letöltés
mellékletek a Tiszajenő Községi Önkormányzat Letöltés
Nem közművel összegy.szennyviz_rend. Letöltés
T.jenő község Települési Hull.gazd.tervéről Letöltés
Települési támogatásról és az egyéb szoc. e Letöltés
Tiszajenő Köz.Önk. 2016.évi költségvetésén Letöltés
Tiszajenő Község Önkormányzat 2017.évi költ Letöltés
Tiszajenő Község Önkormányzat vagyonáról é Letöltés
Tiszajenő község települési hulladékgazdálk Letöltés
Tiszajenő község településképének védelmé Letöltés
Tiszajenő Községi Önk. 2014. évi költségve Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2013. évi kö Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2016. évi kö Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat Gazdasági pro Letöltés
Tj.Közs.Önk. 2017.évi költsegvetése Letöltés