Hatályos rendeletek

  Title Letöltés
2/2018.Ktgv.rend.mell. Letöltés
2/2018.Tj.ktgv.rendelete Letöltés
2017.Költségvetési rend. Letöltés
7/2018(V.28.) 2017.évi zárszámadás Letöltés
A gyermekvédelem helyi rendszeréről Letöltés
A helyi adókról Letöltés
A helyi cimer lobogó és zászló alap.haszn.r. Letöltés
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíj Letöltés
a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munk Letöltés
A kiadások készpénzben történő teljesitésé Letöltés
A közösségi együttélés alapv.szab. és ezek Letöltés
A közterületek elnevezéséről és a házszámo Letöltés
A közterületek használataról Letöltés
A köztisztviselőket megill.juttat.ról Letöltés
A nem közművel összegy.hazt.szennyviz begyüjt Letöltés
A partnerségi egyeztetés szabályairól 5/2017.( Letöltés
A T.jenő Községért Dij alap. és adományozás Letöltés
A talajterhelési dij helyi szabályairól Letöltés
A települési köztisztaságról Letöltés
a települési támogatásról és az egyéb szoci Letöltés
államháztartáson kiv.forrás átvétele átadá Letöltés
Avar és kerti hulladék égetése Letöltés
Az egészségügyi alapellát.körzetek meghatáro Letöltés
Az Önk. Közmüvel.feladatairól Letöltés
Az Önkorm.tulajd.levőlakások helyiségek bérle Letöltés
Helyi Épitesi Szabályzat Letöltés
Közszolgálati Tisztviselők Napja Letöltés
Lakáscélú helyi támogatásról Letöltés
SZMSZ egységes 2018 Letöltés
T.jenő.Települési Hull.gazd.tervéről Letöltés
Temető egységes rendelete Letöltés
Tiszajenő Köz.Önk. 2016.évi költségvetésén Letöltés
Tiszajenő Község Önkorm.vagyonáról és vagyo Letöltés
Tiszajenő Község Önkormányzat 2017.évi költ Letöltés
Tiszajenő község települési hulladékgazdálk Letöltés
Tiszajenő község településképének védelmé Letöltés
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2017. évi k Letöltés
Tj.Települési Hull.gazd. terve Letöltés