FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÓ

 

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

 Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociálisan rászorulók részére természetben nyújtható szociális  célú tüzelőanyag  támogatás szabályait.

 A tűzifa támogatás igénylésének feltétele, hogy a kérelmező lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítsa.

A tűzifa támogatást egy lakásban (lakcímen) egy személy igényelheti, függetlenül a lakásban élő (bejelentett) személyek és háztartások számától.

 Szociálisan rászorulónak minősül az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft), egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft)

 A támogatási igények iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzat titkárságán.

A nyomtatványhoz szükséges csatolni a jövedelemről szóló igazolást:

- nyugdíjszerű ellátásnál; a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság ez évi igazolása és  

   nyugdíjszelvény,

- munkaviszonyban állóknál, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó

  jövedelméről szóló igazolás,

- családi pótlékban és GYES - ben részesülők ellátásának igazolása

- gyermektartás díj és egyéb jövedelemről igazolás.

 A kérelmek benyújtási határideje: 2019.november 15. a határidő jogvesztő!

A kérelmek elbírálására az Ügyrendi és Szociális Bizottság jogosult.

 Tiszajenő, 2019-10-16.

                                                                                                 Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                                                 jegyző

1 | 2 | 3 | 4