Figyelem

                                                                                       TÁJÉKOZTATÓ

                                                                   SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL


Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociálisan rászorulók részére természetben nyújtható szociális  célú tüzelőanyag  támogatás szabályait.

A tűzifa támogatás igénylésének feltétele, hogy a kérelmező lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítsa.
A tűzifa támogatást egy lakásban (lakcímen) egy személy igényelheti, függetlenül a lakásban élő (bejelentett) személyek és háztartások számától.

Szociálisan rászorulónak minősül az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft), egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft)

A támogatási igények iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzat titkárságán.
A nyomtatványhoz szükséges csatolni a jövedelemről szóló igazolást:
- nyugdíjszerű ellátásnál; a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság ez évi igazolása és 
   nyugdíjszelvény,
- munkaviszonyban állóknál, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
  jövedelméről szóló igazolás,
- családi pótlékban és GYES - ben részesülők ellátásának igazolása
- gyermektartás díj és egyéb jövedelemről igazolás.

A kérelmek benyújtási határideje: 2018. december 20. a határidő jogvesztő.

A kérelmek elbírálására az Ügyrendi és Szociális Bizottság jogosult.


Tiszajenő, 2018-12-05.


                                                                                                                                                                                     Puskás Béla
                                                                                                                                                                                     polgármester


Tájékoztató

Tisztelt Olvasó!

 Az esztendő végéhez közeledve számba vesszük, mit végeztünk el a mögöttünk lévő időszakban és átgondoljuk, milyen feladatok várnak ránk a jövőben.  Így tesszük ezt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban is.

A 2010-ben megkezdett modernizációs folyamat eredményeként megyénkben is egy szerkezetében megújult, ügyfélbarát, hatékony és olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult ki és egy egységesebb, koncentráltabb, átláthatóbb feladatellátás jött létre. Az ügyfelek megkedvelték a kormányablakokat, ahol egy helyen több ügy is elintézhető. A megyében 14 integrált ügyfélszolgálat várja az állampolgárokat, azt szeretnénk, ha ez a szám néhány éven belül 18-ra emelkedne.

A tervek között szerepel egy kormányablak busz beállítása is, amely ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint az integrált ügyfélszolgálat. Lényegében egy mozgó kormányablakról van szó.

Az a célunk, hogy az állampolgárok egyre kevesebb idő alatt érjék el az ügyintézési pontokat, illetve a lehető legközelebb vigyük a közigazgatást, az állami szolgáltatásokat az emberekhez.

Az ország előtt is újabb kihívások állnak. A kormány célul tűzte ki, hogy húsz-harminc év múlva Európa egyik legélhetőbb államává váljon Magyarország. Ehhez több területen várhatók újabb döntések, mint pl. a családtámogatások rendszerének erősítése, a gazdaságfejlesztés és a versenyképesség növelése, a bürokrácia további csökkentése. Fontos terület a nemzeti identitás, a kultúra, illetve az oktatás erősítése. Mindez azért lényeges, mert a közigazgatásnak támogatnia kell ezeket a törekvéseket. A megyei kormányhivatal munkatársai eddig is megfeleltek a kihívásoknak, és biztos vagyok abban, hogy így lesz ez a jövőben is, amivel hozzájárulunk ügyfeleink, a megye lakóinak elégedettségéhez.

Az alkalmat megragadva kívánok Önöknek áldott ünnepet és eredményekben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

 

                                                                                                                                                                                               Dr. Berkó Attila

                                                                                                                                                                                          kormánymegbízott    


BURSA pályázat

                                                                                         H Í R D E T M É N Y

                                                  
Tájékoztatom a felsőoktatásban résztvevőket és a felsőoktatási intézménybe felvételüket benyújtó tiszajenői lakosokat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő meghosszabbításra került.
A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2018. november 13.
A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu
Szíves együttműködésüket köszönjük!
 
Tiszajenő, 2018. november 6.

                                                                    

                                                                                 Puskás Béla
                                                                                 polgármester

1 | 2 | 3 | 4