SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Szerző: compnet Közzétéve:

                       TÁJÉKOZTATÓ

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociálisan rászorulók részére természetben nyújtható szociális célú tüzelőanyag támogatás szabályait.

A tűzifa támogatás igénylésének feltétele, hogy a kérelmező lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítsa.

A tűzifa támogatást egy lakásban (lakcímen) egy személy igényelheti, függetlenül a lakásban élő (bejelentett) személyek és háztartások számától.

Szociálisan rászorulónak minősül az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az szociális vetítési alap (korábban öregségi nyugdíj) mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft), egyedül álló esetében a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft)

A támogatási igények iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzat titkárságán.

A nyomtatványhoz szükséges csatolni a jövedelemről szóló igazolást:

– nyugdíjszerű ellátásnál; a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság ez évi igazolása és  

   nyugdíjszelvény,

– munkaviszonyban állóknál, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó

  jövedelméről szóló igazolás,

– családi pótlékban és GYES – ben részesülők ellátásának igazolása

– gyermektartás díj és egyéb jövedelemről igazolás.

A kérelmek benyújtási határideje: 2023.október 02. – 2023 október 20-ig

Figyelem a határidő jogvesztő!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szociális célú tüzelőanyag/tűzifa átadása külön értesítés alapján történik, amint a NEFAG Zrt. eleget tett a teljes mennyiségű tűzifa kiszállításának!

Megértésüket köszönjük!

Tiszajenő, 2023-10-02.

Virág József
polgármester                                                                                                                                                                  

Kategóriák: Hírek