Tájékoztató ásott és fúrt kutak engedélyeztetésére

Szerző: compnet Közzétéve:

TÁJÉKOZTATÓ ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A létesítő vagy üzemeltető mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha 2021. január 1. napját megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően  létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekre ( kutakra )  legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút ( fúrt, ásott, vert) létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és (legfeljebb) 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény.

Az engedélyezési eljáráshoz (létesítés, üzemeltetés, fennmaradás, megszüntetés) kérelem  és adatlap benyújtása szükséges, melyhez  csatolandóak  a vonatkozó jogszabályok által előírt dokumentumok. A kérelem és adatlap  nyomtatvány  az önkormányzati hivatalban beszerezhető, illetve a honlapról  letölthető.

                                                                                               Gyapjasné Sepsi Erzsébet

                                                                                                              jegyző

Kérelem

Kút létesítéshez adatlap

Kút üzemeltetés és fennmaradáshoz adatlap

Kút megszüntetéshez adatlap

Kategóriák: Hírek