TÁJÉKOZTATÓ

Szerző: compnet Közzétéve:

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociálisan rászorulók részére természetben nyújtható szociális  célú tüzelőanyag  támogatás szabályait.

A tűzifa támogatás igénylésének feltétele, hogy a kérelmező lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítsa.
A tűzifa támogatást egy lakásban (lakcímen) egy személy igényelheti, függetlenül a lakásban élő (bejelentett) személyek és háztartások számától.

Szociálisan rászorulónak minősül az a kérelmező, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft), egyedül álló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft)

A támogatási igények iránti kérelemhez szükséges nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzat titkárságán.

A nyomtatványhoz szükséges csatolni a jövedelemről szóló igazolást:

– nyugdíjszerű ellátásnál; a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság ez évi igazolása és nyugdíjszelvény,

– munkaviszonyban állóknál, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás,

– családi pótlékban és GYES – ben részesülők ellátásának igazolása

– gyermektartás díj és egyéb jövedelemről igazolás.

A kérelmek benyújtási határideje: 2022.november 30. a határidő jogvesztő!
A kérelmek elbírálására az Ügyrendi és Szociális Bizottság jogosult.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szociális célú tüzelőanyag/tűzifa átadása külön értesítés alapján történik, amint a NEFAG Zrt. eleget tett a teljes mennyiségű tűzifa kiszállításának!

Megértésüket köszönjük!

Tiszajenő, 2022-11-14.

                                                                                                                                  Virág József

                                                                                                                                  polgármester

Kategória: Hírek